Amb Today'sDate365, obtenir la data actual ràpidament. Si vostè té un ordinador, tauleta o telèfon intel · ligent, la data actual apareixerà immediatament.

La data d'avui és:

Today'sDate365, presentació
Today'sDate365, presentació

Quina és la data d'avui? Moltes persones fan aquesta pregunta. Today'sDate365 és un calendari de dies que li permet veure la data actual de manera ràpida i gratuïta.

La data, defintion

La data és una indicació de temps que defineix un sol dia. El calendari gregorià utilitzat per la majoria dels països tallar l'any en 12 mesos, 365 dies (366 en anys de traspàs) i 28, 30 o 31 dies al mes (29 en any de traspàs).

Data i TI

En informàtica, la data (metadades) s'utilitza per indicar un dia del calendari en el calendari gregorià. La data indica, doncs, un dia (com en el sentit habitual), però també pot contenir un temps en una zona horària.

La data d'avui, l'escriptura

Hi ha diferents maneres d'assenyalar la indicació de la data actual entre països: els dos més coneguts són el petit endian (dd-mm-aaaa) i big endian (aaaa-mm-dd). El format ISO 8601 requereix l'ús de dígits del forn per a l'any i estableix l'ordre de cada elements com a any, mes i dia.